Informasjon

Tunhovd Skytterlag er et frivillig lag, stiftet i 1901. Laget har vært aktivt i fredstid siden dagen det ble stiftet. I dag har laget i overkant av 100 medlemmer, og er selv medlem hos Det frivillige Skyttervesen.

Laget har flere ulike aktiviteter gjennom året. På skytterbanen beliggende ca. 2 km utenfor bygda gjennomføres det pokalskytinger, Skytingens dag, og jegerprøve. Gjennom året
gjennomføres det også flere jaktfeltskytinger ute i naturen, et lite stykke utenfor
Tunhovd. En jaktfeltskyting avvikles i tillegg som familiedag ved Tunhovdtjernet
hvor det legges opp til grilling og hygge i etterkant av skytingen. Tunhovd Skytterlag
er også innehaver av materiell som gir mulighet for både skiskyting og leirdueskyting.

Skytterlaget har selvfølgelig utsalg av ammunisjon og våpen stående til disposisjon for de som ønsker å prøve seg med skyting.

Alle er velkomne til å delta på aktivitetene som gjennomføres. Se terminlisten for informasjon om hvor og når de ulike aktivitetene er planlagt. Det oppfordres til å kontakte oss for ytterligere spørsmål.

Styret består i dag av:

Leder: Ole Jørgen Hallingstad tlf. 92 46 31 51
Nestleder: Jan Åge Hallingstad
Kasserer/sekretær: Frøydis Haga
Styremedlemmer: Jørn Vidar Lindborg og Tom Erik Olsen