Informasjon

Tunhovd Skytterlag er et frivillig lag, stiftet i 1901. Laget har vært aktivt i fredstid siden dagen det ble stiftet. I dag har laget i overkant av 100 medlemmer, og er selv medlem hos Det frivillige Skyttervesen.

Laget har flere ulike aktiviteter gjennom året. På skytterbanen beliggende ca. 2 km utenfor bygda gjennomføres det pokalskytinger, Skytingens dag, og jegerprøve. Gjennom året
gjennomføres det også flere jaktfeltskytinger ute i naturen, et lite stykke utenfor
Tunhovd. En jaktfeltskyting avvikles i tillegg som familiedag ved Tunhovdtjernet
hvor det legges opp til grilling og hygge i etterkant av skytingen. Tunhovd Skytterlag
er også innehaver av materiell som gir mulighet for både skiskyting og leirdueskyting.

Skytterlaget har selvfølgelig utsalg av ammunisjon og våpen stående til disposisjon for de som ønsker å prøve seg med skyting.

Alle er velkomne til å delta på aktivitetene som gjennomføres. Se terminlisten for informasjon om hvor og når de ulike aktivitetene er planlagt. Det oppfordres til å kontakte oss for ytterligere spørsmål.

Styret består i dag av:

Leder , Ole Jørgen Hallingstad tlf. 92 46 31 51
Nestleder: Levor Solbakken
Kasserer/sekretær: Frøydis Haga
Styremedlemmer: Jørn Vidar Lindborg og Jan Åge Hallingstad
Varamedlemmer: Magnus Loftsgård og Tor Egil Rotegård

Referat fra årsmøte 10. mars 2016

Godkjenning av innkalling:

Innkallingen enstemmig godtatt

 

Valg av møteleder:

Ole Jørgen Hallingstad ble valgt til møteleder

 

Valg av referent:

Frøydis Haga ble valgt til referent

 

Årsmelding:

Årsmeldingen ble opplest

Enstemmig tatt til orientering.

 

Regnskap:

Regnskapet som viste et overskudd på 4.074 ble gjennomgått.

Regnskapet ble enstemmig tatt til orientering.

 

Kontigent 2016:

Enstemmig vedtatt:

Medlemskontingent ov er 18 år kr, 150,-

Medlemskontingent 12 – 18 år kr. 50,-

Jegerprøver kr. 50,- pr. børse

Obligatoriske treninsskudd kr. 100,-

Jaktfeltstevne kr. 150 ( kr. 30,- til premiering)

Øvrige interne skytinger kr. 100,- ( 30 skudd)

 

Elektroniske skiver:

Kostnadsoverslag og dugnadsoversikt ble gjennomgått.

 

Valg:

Leder: Ole Jørgen Hallingstad

Nestleder: Levor Solbakken

Sekr,/kasserer: Frøydis Haga

Styremedlem: Jørn Vidar Lindborg

Styremedlem: Jan Åge Hallingstad

 

Varamedlemmer: Magnus Loftsgård og Tor Egil Rotegård

 

Banekomite: Magnus Loftsgård og Gunnar Haga

Instruktør: Ole Jørgen Hallingstad

Materialforvalter: Ole Jørgen Hallingstad

 

Revisorer: Tove Hytta og Ragnhild Solbakken

 

Utsendinger ombudsmøtet: Velges av styret

 

Jaktgruppe:

Leder: Nils Lieungh Ø. Natten

Medlemmer: Jan Åge Hallingstad, Øystein Lindborg, Magnus Loftsgård, Tor Egil Rotegård, Levor Solbakken.