Terminliste 2021

Lørdag 29.05        Jaktfeltskyting, Tunhovdtjern                                påmelding 12 – 13

Lørdag 12.06        Jegerprøve, Skytterbanen                                     påmelding 18 – 19

Søndag 20.06        Skytingens dag                                                     påmelding 12 – 13

Lørdag 21.08         Klubbmesterskap jaktfelt, Tunhovdtjern               påmelding 12 – 13

Søndag 12.09        Jegerprøve Skytterbanen                                      påmelding 12 - 13

Søndag 19.09        Jegerprøve, Skytterbanen                                     påmelding 12 - 13

Godkjenning på Jegerapp vil kun bli gjort på offisielle jegerprøvedager

INFO FRA SKYTTERLAGET:

Til våre medlemmer

Tunhovd Skytterlag arrangerer to jaktfeltstevner. Dette vil være ypperlige anledninger til å avlegge de 30 obligatoriske prøveskudd.

Skytingens dag arrangeres i år 20. juni. Denne dagen håper vi mange finner vegen til skytterbanen.For dem som ikke har avlagt de 30 obligatoriske prøveskudd kan dagen benyttes til dette formål. Skytterlaget vil prøve å få lagt opp skytingen slik at jaktgeværene ikke skal bli for varme.

Ammunisjon til treningsskyting vil bli å få kjøpt på banen.

Skytingens dag vil bli arrangert på elektroniske skiver. Det vil kun bli tillatt med mantelammunisjon av godkjent kaliber.

Vi ber dem være oppmerksom på at geværene skal være innskutt før man møter til jaktprøveskyting.

Det vil bli kontrollert at jaktprøven avlegges med jaktammunisjon.

Jaktammunisjon vil bli solgt på banen.

Skulle det være behov for ammunisjon utenom de fastsatte tider - vennligst kontakt leder i skytterlaget.

Alle medlemmer kan disponere skytterbanen fritt til trening. Treningsskyting på egenhånd kan imidlertid ikke godkjennes blant de 30 obligatoriske treningsskudd. Vi ber om at lagets godkjente skytterbaneinstruks blir fulgt. Denne er oppslått på veggen i skytterhuset.

 

Vi setter pris på å ha det litt ryddig rundt oss. Dette gjelder også på skytterbanen. Vennligst rydd opp etter treningsøkta.

Vedlagt følger en bankgiro til innbetaling av medlemskontingent. Det er vårt håp at de fleste av dere benytter denne før dere møter på skytterbanen. Dette vil lette vårt arbeid vesentlig.

 

Alle jegere og skyttere ønskes med dette vel møtt på skytterbanen for konkurranse -trenings- og jegerskyting.

 

for Tunhovd Skytterlag

Ole Jørgen Hallingstad (924 63 151)

Leder